JOSEP PLA I LES PARETS SEQUES DE CADAQUES

20,00 

Recuperació en edició facsímil de màxima qualitat del
llibre amb què Cadaqués va commemorar els 100 anys de la
filoxera, que va arrasar la majoria de vinyes del país i
va transformar per sempre més l’orografia de tants
paisatges. Com les esteses de terra de Cadaqués. Les
parets seques van passar a encerclar l’absència, i això
va ser una font prolífica d’inspiració per a pensadors i
poetes enamorats d’aquell país arraconat a mar.

ISBN: 9788419590459
Sección: